english | slovensky | mapa stránky
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
NAVIGÁCIA: Home PhDr. Slavomíra Bellová, PhD.
Get the Flash Player to see this player.
PEDAGOGICKÁ FAKULTA KU
Get the Flash Player to see this player.
Spiritualita
Get the Flash Player to see this player.
Študenti
Get the Flash Player to see this player.
Hodnoty KU
Get the Flash Player to see this player.
Katedra informatiky
Get the Flash Player to see this player.
PhDr. Slavomíra Bellová, PhD.
PhDr. Slavomíra Bellová, PhD.
Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
-
-
...
-
-
-

Životopis

VZDELANIE A KVALIFIKÁCIA

(2005) Mgr. - Akadémia ozbrojených síl Generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, študijný odbor: Andragogika

(2007) PhDr. - Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, študijný odbor: Sociálna práca

(2013) PhD. - Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, študijný odbor: Sociálna práca

Výskumná činnosť

AKTUÁLNA PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

  • Sociálna pedagogika
  • Proseminár k pedagogike

Publikačná činnosť

NAJVÝZNAMNEJŠIE PUBLIKÁCIE

BELLOVÁ, S.: Poznanie rodinného prostredia z hľadiska výchovy, socializácie a personalizácie. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok. ISSN 1336-2232, roč. 11, č. 2 (2012), s. 58-64

BELLOVÁ, S.: Lifelong Education in the Context of Aspects of Unemployment in Selected Countries of the European Union. In: Perception of scientific knowledge in social work. Milano : EDUCatt, 2013, p. 129-149. ISBN 978-88-6780-054-4

BELLOVÁ, S. – Migrová, M.: Zvládanie záťaže a stres v učiteľskej profesii. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok. ISSN 1336-2232, roč. 11, č. 4 (2012), s. 321-325

BELLOVÁ, S.: Vplyv globálnej ekonomickej krízy na trh práce a postavenie andragogiky v systéme pomoci vo vzdelávaní. In: Sociálna práca, manažment a ekonómia - výzvy v období ekonomickej krízy : zborník referátov z 3. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : 6. apríl 2011, Dolný Kubín - Ružomberok : Verbum, 2011, s. 67-72. ISBN 978-80-8084-739-5

BELLOVÁ, S. – Migrová, M.: Tvorivé metódy pri vyučovaní ekonomických predmetov (cvičná firma). In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VI. : zborník z II. medzinárodnej vedeckej konferencie. Ružomberok : Verbum, 2011, s. 281-289. ISBN 978-80-8084-675-6

Ocenenia

Vlastné